تفاوت میان نسخه‌های «اقتصاد مهندسی»

بدون خلاصه ویرایش
(هیچی)
{{نوار جانبی علم اقتصاد}}
'''اقتصاد مهندسی''' از شاخه‌های [[علم اقتصاد]] است و مهر علیزاده [کاندیدای ریاست جمهوری 1400] که معتقدندمعتقد است خیلی خیلی این رشته رو بلدنبلد است و فکر میکنندمیکند خیلی با سواد هستنددرهست در این رشته
 
از روشهای تحلیلی که در برآورد [[هزینه]] و تعیین ارزش [[سیستم]]ها، [[فراورده]]ها و [[خدمات]] به کار می‌روند، گفتگو می‌کند. این واحد یکی از پایه ای‌ترین و پرکاربردترین دروس رشته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد می‌باشد. در طول دورهٔ کارشناسی این رشته، صحبت از مفاهیم اقتصاد به میان آمد که در کارشناسی ارشد این مطلب به صورت گسترده‌تر و با استفاده از انواع شیوه‌ها در جهت حل مسائل اقتصادی مطرح شد. اقتصاد مهندسی از شاخه‌های علم اقتصاد است و از روشهای تحلیلی که در برآورد هزینه و تعیین ارزش سیستم‌ها، فراورده‌ها و خدمات به کار می‌روند، گفتگو می‌کند. موفقیت در حل مسائل مهندسی غالباً به توانایی و بررسی هر دو عامل اقتصادی و فنی وابسته‌است. مهندسان باید مسئولیت تفسیر اقتصادی کار خود را خود بر عهده گیرند. برای بر قرار کردن ارتباط بین جنبه‌های فنی و اقتصادی کارهای مهندسی، تسلط یافتن مهندسان بر مفاهیم بنیانی تحلیل‌های اقتصادی لازم است.
کاربر ناشناس