تفاوت میان نسخه‌های «یوسف پیامبر»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|[[مصطفی زمانی]] || [[یوسف]] || پیامبر خدا و عزیز مصر
|-
|[[کتایونمحمود ریاحیپاک‌نیت]] || [[زلیخایعقوب]] || همسرپیامبر [[پوتیفار]]خدا و همسر دومپدر یوسف
|-
|[[محمودکتایون پاک نیتریاحی]] || [[یعقوبزلیخا]] || پیامبرهمسر خدا[[پوتیفار]] و پدرهمسر دوم یوسف
|-
| rowspan="2" |[[جعفر دهقان]] || [[پوتیفار]] || عزیز [[مصر باستان|مصر]]
۱۶۷

ویرایش