تفاوت میان نسخه‌های «یوسف پیامبر»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|پدر زن و دایی یعقوب
|-
|[[عباس امیری]] || [[آنخ‌ماهو]] || [[کاهن اعظم]] [[پرستشگاه|معبد]] [[آمون]]
|-
|[[جهانبخش سلطانی]] || [[آمنهوتپ سوم]] || [[فرعون]] مصر
۱۶۷

ویرایش