تفاوت میان نسخه‌های «نادر فریادشیران»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: افزودن القاب
| years1 = ۱۳۵۵–۱۳۵۳
| clubs1 = [[باشگاه فوتبال راه‌آهن تهران|راه‌آهن]]
| years2 = ۱۳۵۸–۱۳۵۶۱۳۵۷–۱۳۵۶
| clubs2 = [[باشگاه فوتبال برق شیراز|برق شیراز]]
| years3 = ۱۳۶۳–۱۳۵۹۱۳۶۱–۱۳۵۸
| clubs3 = [[باشگاه فوتبال شاهین تهران|شاهین]]
| years4 = ۱۳۶۴۱۳۶۳–۱۳۶۲
| clubs4 = [[باشگاه فوتبال استقلالدارایی تهران|استقلالدارایی]]
| years5 = ۱۳۶۴
| clubs5 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال]]
| years6 = ۱۳۶۶–۱۳۶۵
| clubs6 = [[باشگاه فوتبال مهر شمیران|مهر شمیران]]
| years7 = ۱۳۶۷
| clubs7 = [[باشگاه فوتبال بنیاد شهید تهران|بنیاد شهید]]
| caps1 =
| caps2 =
| caps3 =
| caps4 = ۲
| caps5 = ۲
| nationalyears = ۱۳۵۹–۱۳۵۸
| nationalteam = [[تیم ملی فوتبال ایران|ایران]]
۳۴۴

ویرایش