تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال پرسپولیس در فصل ۱۴۰۰–۱۳۹۹»

بدون خلاصه ویرایش
|دائم
|نامشخص
|-
|
|[[مدافع]]
|{{پرچمک|ایران}} [[ابوالفضل سلیمانی]]
|نامشخص
|{{پرچمک|ایران}} [[تیم‌های پایه و تیم ب فوتبال باشگاه پرسپولیس|آکادمی]]
|نامشخص
|دائم
|نامشخص
|-
|
|نامشخص
|{{پرچمک|ایران}} [[محمد دهقان‌نژاد (بازیکن فوتبال)|محمد دهقان‌نژاد]]
|نامشخص
|{{پرچمک|ایران}} [[تیم‌های پایه و تیم ب فوتبال باشگاه پرسپولیس|آکادمی]]
|نامشخص
|دائم
|۱۷ خرداد ۱۴۰۰
|-
|
|نامشخص
|{{پرچمک|ایران}} [[علی جودکی]]
|نامشخص
|{{پرچمک|ایران}} [[تیم‌های پایه و تیم ب فوتبال باشگاه پرسپولیس|آکادمی]]
|نامشخص
|دائم
|۱۷ خرداد ۱۴۰۰
|-
|
|نامشخص
|{{پرچمک|ایران}} [[شهاب دهقانی]]
|نامشخص
|{{پرچمک|ایران}} [[تیم‌های پایه و تیم ب فوتبال باشگاه پرسپولیس|آکادمی]]
|نامشخص
|دائم
|۱۷ خرداد ۱۴۰۰
|}
{| class="wikitable sortable" style="font-size:90%; width:100%; border:0; text-align:right; line-height:150%;"
|{{پرچمک|ایران}}
|[[علیرضا خدایی]]
|}
 
=== بازیکنان امید ===
{| class="wikitable sortable"
|-
|۹۹
|{{flagicon|IRN}}
|[[امیرمحمد خارکش]]
|-
|۲۸
|{{flagicon|IRN}}
|[[علیرضا ملکی]]
|-
|۲۷
|{{flagicon|IRN}}
|[[علیرضا خدایی]]
|-
|۲۵
|{{flagicon|IRN}}
|[[محمد عمری(بازیکن فوتبال ایرانی)|محمد عمری]]
|-
|
|{{پرچمک|ایران}}
|[[ابوالفضل سلیمانی]]
|-
|
|{{flagicon|IRN}}
|[[محمد دهقان‌نژاد(بازیکن فوتبال)|محمد دهقان‌نژاد]]
|-
|
|{{flagicon|IRN}}
|[[علی جودکی]]
|-
|
|{{flagicon|IRN}}
|[[شهاب دهقانی]]
|}