تفاوت میان نسخه‌های «بوژیدار رادوشویچ»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه واگردانی دستی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
| years13 = ۲۰۱۵-۲۰۱۶ |clubs13 = [[باشگاه فوتبال دبرسنی|دبرسنی]] |caps13 = ۳۲ |goals13 = ۰
| years14 = ۲۰۱۶-۲۰۲۱
|clubs14 = [[باشگاه فوتبال پرسپولیسافتابه سازی تهران|پرسپولیسافتابه سازی]]
|goals14 =۰
| nationalyears1 = ۲۰۰۵ |nationalteam1 = زیر ۱۷ سال کرواسی
کاربر ناشناس