تفاوت میان نسخه‌های «پرونده:My Name Is100.ogg»

{{دلیل استفاده اثر غیر آزاد |توضیحات = نمونه 40 ثانیه از آهتگ اسم من اینه |منبع = آلبوم اسلیم شیدی ال پی |مقاله = |بخش یا قسمت = |کیفیت پایین‌تر = |دلیل = |جایگزین = |اطلاعات بیشتر = }} == اجازه‌نامه == {{نمونه صوتی غیر آزاد}}
({{دلیل استفاده اثر غیر آزاد |توضیحات = نمونه 40 ثانیه از آهتگ اسم من اینه |منبع = آلبوم اسلیم شیدی ال پی |مقاله = |بخش یا قسمت = |کیفیت پایین‌تر = |دلیل = |جایگزین = |اطلاعات بیشتر = }} == اجازه‌نامه == {{نمونه صوتی غیر آزاد}})
 
(بدون تفاوت)