تفاوت میان نسخه‌های «خط جانشینی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا»

←‏ترتیب کنونی: تصحیح و به‌ روزرسانی جدول
جز
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
(←‏ترتیب کنونی: تصحیح و به‌ روزرسانی جدول)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
| {{Party shading/Independent}} | [[کنشگر سیاسی مستقل|مستقل]]
|-
|style="background:#BBBBBB{{Unknown Party (US)/meta/color}};" | شرایط نا مشخصنامشخص
|-
|style="background:white#dddddd;" | فاقد شرایط ریاست جمهوری
|}
{| class=wikitable
! ترتیب
! #
! سمت
! متصدی کنونی<!--رئیس‌جمهور را اضافه نکنید؛ طبق تعاریف، رئیس‌جمهور در خط جانشینی حضور ندارند. -->
! colspan=2 |حزب
|-
|{{وسط|۱}}
|[[وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا]]{{Efn-ua|The Department of Defense is the successor to the earlier [[وزارت جنگ ایالات متحده آمریکا]].<ref>{{cite web| title=A Look Back … The National Security Act of 1947| work=News & Information| date=July 31, 2008| url=https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2008-featured-story-archive/national-security-act-of-1947.html| publisher=[[سیا|Central Intelligence Agency]]| location=Langley, Virginia| accessdate=June 19, 2018}}</ref>}}
|[[لوید آستین]]
|style="background: {{DemocraticUnknown Party (United StatesUS)/meta/color}} ;" |
|نامشخص
|[[حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا)|حزب دموکرات]]
|-
|{{وسط|۷}}
|[[دادستان کل ایالات متحده آمریکا]]
|[[مریک گارلند]]
|مونتی ویکینسون(موقت)
|style="background: {{DemocraticUnknown Party (United StatesUS)/meta/color}} ;" |
|نامشخص
|[[حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا)|حزب دموکرات]]
|-
|{{وسط|۸}}
|[[وزیر کشور ایالات متحده آمریکا]]
|[[دب هالند]]
|اسکات دی لا ویگا(موقت)
|style="background: {{Democratic Party (United States)/meta/color}} ;" |
|[[حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا)|حزب دموکرات]]
|{{وسط|۹}}
|[[وزیر کشاورزی ایالات متحده آمریکا]]
|[[تام ویلسک]]
|کوین شیو(موقت)
|style="background: {{Democratic Party (United States)/meta/color}} ;" |
|[[حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا)|حزب دموکرات]]
|{{وسط|۱۰}}
|[[وزیر بازرگانی ایالات متحده آمریکا]]
|[[جینا ریموندو]]
|وین کاگینز(موقت)
|style="background: {{Democratic Party (United States)/meta/color}} ;" |
|[[حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا)|حزب دموکرات]]
|{{وسط|۱۱}}
|[[وزیر کار ایالات متحده آمریکا]]
|مارتی والش
|ال استوارت(موقت)
|style="background: {{Democratic Party (United States)/meta/color}} ;" |
|[[حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا)|حزب دموکرات]]
|{{وسط|۱۲}}
|[[وزیر بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده آمریکا]]{{Efn-ua|The Department of Health and Human Services is the successor to the earlier [[وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده آمریکا]].<ref>{{cite web| title=HHS Historical Highlights| url=https://www.hhs.gov/about/historical-highlights/index.html| publisher=U.S. Department of Health & Human Services| location=Washington, D.C.| accessdate=June 20, 2018}}</ref>}}
|[[هاویر بسرا]]
|نوریس کوکران(موقت)
|style="background: {{Democratic Party (United States)/meta/color}} ;" |
|[[حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا)|حزب دموکرات]]
|{{وسط|۱۳}}
|[[وزیر مسکن و توسعه شهری ایالات متحده آمریکا]]
|[[مارسیا فاج]]
|مت آمون(موقت)
|style="background: {{Democratic Party (United States)/meta/color}} ;" |
|[[حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا)|حزب دموکرات]]
|-
|-style="background:white;"
|{{وسط|۱۴}}
|{{وسط|—{{Efn-ua|Not eligible to become acting president—not a [[Natural-born-citizen clause|natural-born U.S. citizen]]. Chao's citizenship was acquired through [[قانون تابعیت ایالات متحده آمریکا]].<ref name=wftvAPOTUS>{{cite news|last=Lord|first=Debbie|title=A president resigns, dies or is impeached: What is the line of succession?|url=https://www.wftv.com/news/trending-now/a-president-resigns-dies-or-is-impeached-what-is-the-line-of-succession/772080208|publisher=[[Cox Media Group]]|website=WFTV.com|date=June 18, 2018|accessdate=June 18, 2018}}</ref>}}}}
|[[وزیر ترابری ایالات متحده آمریکا]]
|[[پیت بودجج]]
|style="background: {{Democratic Party (United States)/meta/color}} ;" |
|[[حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا)|حزب دموکرات]]
|- style="background:white;#dddddd"
|-
| {{وسط|{{efn-ua|name=naturalized|فاقد شرایط [[رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا|ریاست جمهوری ایالات متحده]] است چون آمریکایی الاصل نیست.}}}}
|{{وسط|۱۴}}
|[[وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا]]
|[[جنیفر گرنهولم]]
|دیوید هویزنگا(موقت)
|style="background: {{Democratic Party (United States)/meta/color}} ;" |
|[[حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا)|حزب دموکرات]]
|{{وسط|۱۵}}
|[[وزیر آموزش ایالات متحده آمریکا]]
|میگل کاردونا
|فیل روزنفلت(موقت)
|style="background: {{Democratic Party (United States)/meta/color}} ;" |
|[[حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا)|حزب دموکرات]]
|{{وسط|۱۶}}
|[[وزیر امور کهنه‌سربازان ایالات متحده آمریکا]]
|[[دنیس مک‌دونا|دنیس مک دونا]]
|style="background: {{Democratic Party (United States)/meta/color}} ;" |
|[[حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا)|حزب دموکرات]]
|- style="background:#dddddd"
|-
| {{وسط|۱۷{{efn-ua|name=naturalized}}}}
|[[وزیر امنیت میهن ایالات متحده آمریکا]]
|ا[[الخاندرو مایورکاس|لخاندرو مایورکاس]]
|style="background: {{DemocraticUnknown Party (United StatesUS)/meta/color}} ;" |
|نامشخص
|[[حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا)|حزب دموکرات]]
|}
 
۴۳۹

ویرایش