تفاوت میان نسخه‌های «جام باشگاه‌های فوتبال جهان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه برگردانده‌شده
!سوم
!چهارم
|-
|{{پرچمک|اسپانیا}} [[بارسلونا
]]|| ۴ (۲۰۱۴، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸)|||||| ۱ (۲۰۰۰)
 
|-
|{{پرچمک|اسپانیا}} [[باشگاه فوتبال بارسلونا|بارسلونا]]||۳ (۲۰۱۵، ۲۰۱۱، ۲۰۰۹)||۱ (۲۰۰۶)||||