تفاوت میان نسخه‌های «دودمان پهلوی»

انقلاب به واژه ای اتلاق میشود برای دگرگونی رو به رشد و شگوفایی و چنانچه اکنون قابل رویت میباشد، این یک شورش بزرگ با همدستی دول خارجی برای به قهقرا بردن این کشور دوست داشتنی و صلح گرا بود. از این رو سپاسگزارم اگر در کنار انقلاب ۵۷ کلمه شورش ۵۷ ذکر شود
(پرچم قبلی متعلق به پس از انقراض حکومت قاجار است)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(انقلاب به واژه ای اتلاق میشود برای دگرگونی رو به رشد و شگوفایی و چنانچه اکنون قابل رویت میباشد، این یک شورش بزرگ با همدستی دول خارجی برای به قهقرا بردن این کشور دوست داشتنی و صلح گرا بود. از این رو سپاسگزارم اگر در کنار انقلاب ۵۷ کلمه شورش ۵۷ ذکر شود)
}}
 
'''دودمان پهلوی''' آخرین دودمان پادشاهی ([[۱۳۰۴ (خورشیدی)|۱۳۰۴ خورشیدی]] تا [[۱۳۵۷ خورشیدی]]) است که پس از [[برچینش دودمان قاجار]]، در [[ایران]] پادشاهی کردند. پایان کار این دودمان مصادف با [[انقلاب ۱۳۵۷]] (شورش ۵۷) بود که پس از ۲۵۰۰ سال حکومت پادشاهی سقوط کرد و به [[جمهوری اسلامی]] تبدیل شد.
 
پایه‌گذار این سلسله [[رضا شاه]] بود که پس از استعفای وی پس از اشغال ایران در [[جنگ جهانی دوم]]، پسرش [[محمدرضا پهلوی]] به پادشاهی رسید. این دو نفر تنها پادشاهان این سلسله بودند که در مجموع ۵۳ سال در ایران پادشاهی کردند.