تفاوت میان نسخه‌های «جام جهانی فوتبال ۲۰۳۰»

به نسخهٔ 32212075 از Ehsanco (بحث) برگردانده شد: خرابکاری (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
(به نسخهٔ 32212075 از Ehsanco (بحث) برگردانده شد: خرابکاری (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
:*{{پرچم|KSA}} [https://www.mehrnews.com/news/5222598/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B3%DB%B0-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84] [https://www.thetimes.co.uk/article/saudi-arabia-planning-world-cup-2030-bid-to-rival-british-and-irish-proposal-hdc50sprp]
:*{{پرچم|KOR}} مشترک با {{پرچم|PRK}} [http://english.yonhapnews.co.kr/culturesports/2017/06/12/0702000000AEN20170612010851315.html] [https://www.forbes.com/sites/steveprice/2018/06/24/south-korean-president-considering-joint-2030-world-cup-bid-with-north-korea/] یا {{پرچم|CHN}} یا {{پرچم|JPN}} [https://web.archive.org/web/20190328094008/https://www.reuters.com/article/us-soccer-worldcup-kor-northkorea/north-koreans-likely-to-tune-in-and-support-south-korea-in-world-cup-defectors-say-idUSKBN1JE166]
:
:*{{پرچم|ایران}}
'''[[کنفدراسیون فوتبال آفریقا]]'''
:*{{پرچم|CMR}}