تفاوت میان نسخه‌های «ماهواره امید»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری وظیفه تازه‌وارد
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه وظیفه تازه‌وارد
 
== ویژگی‌ها ==
این ماهواره در هر ۲۴ ساعت، ۱۵ بار به دور زمین می‌چرخید و گزارش‌های [[دورسنجی]] به [[مرکز فضایی]] در ایران می‌فرستاد.
این ماهواره همچنین دو باند [[بسامد]] و هشت آنتن برای ارسال اطلاعات داشت که در هر بار چرخش، دو بار توسط ایستگاه‌های زمینی کنترل و هدایت می‌شد.<ref name="رادیو زمانه">[http://zamaaneh.com/news/2009/02/post_7881.html رادیو زمانه]، خبر: ماهوارۀ ساخت ایران در مدار زمین قرار گرفت، تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۸۷، بازدید: فوریۀ ۲۰۰۹.</ref>
 
ماهوارۀ امید از نوع [[ماهواره]] سبک بود و توسط ماهواره‌ بر «سفیر دو» در مدار قرار گرفته‌بود.
این ماهواره با هدف برقراری ارتباطات متقابل ماهواره و ایستگاه زمینی، تعیین مشخصات مداری و دورسنجی مشخصات [[زیرسامانه]]‌ها، در مدار زمین قرار داده شده بود.<ref name="رادیو زمانه" />
مدت زمان فعالیت این ماهواره، ۵۰ روز اعلام شده‌است.<ref>[http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8712210449 ۱۳ روز دیگر؛ پایان دورۀ موفقیت‌آمیز مأموریت ماهوارۀ امید]</ref>