تفاوت میان نسخه‌های «عمل دوتایی»

جز
۱ ویرایش از 5.122.43.169 (بحث) به آخرین نسخه توسط FreshmanBot برگردانی شد (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
جز (۱ ویرایش از 5.122.43.169 (بحث) به آخرین نسخه توسط FreshmanBot برگردانی شد (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
 
 
=== نیم‌گروه ===
مجموعه (*،G) یک [[نیم‌گروه]] است هر گاه عمل * روی G شرکت پذیر باشد. به عنوان مثال [[مجموعه اعداد طبیعی]] به همراه عمل جمع یک نیم گروه است ولی مجوعه اعداد طبیعیصحیح به همراه عمل تفاضل یک نیم گروه نمی‌باشد.
* هرگاه <math>\mathcal{F}</math> مجموعه [[توابع پیوسته]] به روی اعداد حقیقی باشد، آنگاه <math>\mathcal{F}</math> تحت عمل جمع توابع، یک نیم‌گروه است.
* مجموعه توابع تعریف شده روی اعداد حقیقی تحت عمل [[ترکیب توابع]]، یک [[نیم‌گروه]] است.