تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال استقلال تهران در فصل ۱۳۶۴»

{{Footballbox collapsible|stack=yes|round=[[بازی دوستانه|دوستانه ۶]]|date= ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۴{{سخ}}{{تغییر اندازه|75%|تاریخ احتمالی}} |time=|team1=استقلال ساری|score=۰–۴|report=|team2=[[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال تهران]]|goals1=|goals2=|stadium=|location=[[ساری]]|attendance=|referee=|motm=|result=W|note=|nobars=}}
{{Footballbox collapsible|stack=yes|round=[[بازی دوستانه|دوستانه ۷]]|date= ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۴{{سخ}}{{تغییر اندازه|75%|تاریخ احتمالی}}|time=|team1=[[باشگاه فوتبال نساجی مازندران|نساجی مازندران]]|score=۰–۰|report=|team2=[[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال تهران]]|goals1=|goals2=|stadium=|location=[[ساری]]|attendance= ۱۵۰۰۰|referee=|motm=|result=D|note=|nobars=}}
{{Footballbox collapsible|stack=yes|round=[[بازی دوستانه|دوستانه ۲۸]]|date=۱۹ خرداد ۱۳۶۴{{سخ}}{{تغییر اندازه|65%|تاریخ احتمالی}}|time=|team1=[[باشگاه فوتبال پاس تهران|پاس تهران]]|score=۱–۲|report=|team2=[[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال تهران]]|goals1=کوروش لرستانی {{گل}}|goals2=[[عبدالعلی چنگیز|چنگیز]] {{گل|۱۴}}{{سخ}}[[وحید امیری|امیری]] {{گل}}|stadium=زمین چمن پاس|location=[[تهران]]|attendance=|referee=|motm=|result=W|note=|nobars=}}
 
{{Footballbox collapsible|stack=yes|round=[[بازی دوستانه|دوستانه ۸۹]]|date=۲۱ خرداد ۱۳۶۴{{سخ}}{{تغییر اندازه|65%|تاریخ احتمالی}}|time=|team1=[[باشگاه فوتبال نساجیراه‌آهن مازندرانتهران|نساجیراه‌آهن مازندرانتهران]]|score=۵–۱۰–۲|report=|team2=[[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال تهران]]|goals1=|goals2=[[بهتاش فریبا|فریبا]] {{گل|}}{{سخ}}[[جعفر مختاری‌فر|مختاری‌فر]] {{گل}}|stadium=[[ورزشگاه شهید وطنیاکباتان|شهید وطنیاکباتان]]|location=[[قایم‌شهرتهران]]|attendance=|referee=|motm=|result=LW|note=|nobars=}}
{{Footballbox collapsible|stack=yes|round=[[بازی دوستانه|دوستانه ۹۱۰]]|date=۱۲ بهمن ۱۳۶۴|time=|team1=بابک[[باشگاه زمینفوتبال میلاننساجی مازندران|نساجی مازندران]]|score=۲–۲۵–۱|report=|team2=[[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال تهران]]|goals1=سلیمان امانی {{گل}}{{سخ}}حمید خانی {{گل}}|goals2=|stadium=[[رضاورزشگاه رجبیشهید وطنی|رجبی]]شهید {{گل}}{{سخ}}[[پرویز مظلومی|مظلومیوطنی]] {{گل}}|stadium=زمین خاکی میلان|location=[[تهرانقایم‌شهر]]|attendance=|referee=|motm=|result=DL|note=این دیدار دوستانه به یاد بود عباس نوری، یکی از تماشاگران استقلال که در جریان دیدار [[فینال جام باشگاه‌های تهران ۱۳۶۴]] در اثر سکته قلبی جان سپرد در زمین میلان در محله سر پل امام‌زاده معصوم برگزار شد.|nobars=}}
{{Footballbox collapsible|stack=yes|round=[[بازی دوستانه|دوستانه ۱۰۱۱]]|date=۹۱۲ اسفندبهمن ۱۳۶۴|time=|team1=نیرویبابک هواییزمین تهرانمیلان|score=۲–۲|report=|team2=[[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال تهران]]|goals1=سلیمان امانی {{گل}}{{سخ}}حمید خانی {{گل}}|goals2=[[غلامرضارضا فتح‌آبادیرجبی|فتح‌آبادیرجبی]] {{گل}}{{سخ}}[[پرویز مظلومی|goals2=مظلومی]] {{گل}}|stadium=زمین چمنخاکی نیروی هواییمیلان|location=[[تهران]]|attendance=|referee=|motm=|result=WD|note=این دیدار دوستانه به یاد بود عباس نوری، یکی از تماشاگران استقلال که در جریان دیدار [[فینال جام باشگاه‌های تهران ۱۳۶۴]] در اثر سکته قلبی جان سپرد در زمین میلان در محله سر پل امام‌زاده معصوم برگزار شد.|nobars=}}
{{Footballbox collapsible|stack=yes|round=[[بازی دوستانه|دوستانه ۱۲]]|date=۹ اسفند ۱۳۶۴|time=|team1=نیروی هوایی تهران|score=۲–۲|report=|team2=[[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال تهران]]|goals1=[[غلامرضا فتح‌آبادی|فتح‌آبادی]] {{گل|؟}}|goals2=|stadium=زمین چمن نیروی هوایی|location=[[تهران]]|attendance=|referee=|motm=|result=W|note=|nobars=}}
 
{{Footballbox collapsible|stack=yes|round=[[بازی دوستانه|دوستانه ۲]]|date=۱۹ خرداد ۱۳۶۴{{سخ}}{{تغییر اندازه|65%|تاریخ احتمالی}}|time=|team1=[[باشگاه فوتبال پاس تهران|پاس تهران]]|score=۱–۲|report=|team2=[[باشگاه فوتبال استقلال تهران|استقلال تهران]]|goals1=کوروش لرستانی {{گل}}|goals2=[[عبدالعلی چنگیز|چنگیز]] {{گل|۱۴}}{{سخ}}[[وحید امیری|امیری]] {{گل}}|stadium=|location=[[تهران]]|attendance=|referee=|motm=|result=W|note=|nobars=}}
 
== آمار فصل ==