تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال تاج تهران در فصل ۴۰–۱۳۳۹»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: افزودن القاب
 
|round = ۱
|date = ۲ دی ۱۳۳۹
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|تاج تهران]]
|score = ۱ – ۱
|report =
|team2 = [[باشگاه فوتبال دیهیم تهران|دیهیم تهران]]
|goals1 = [[گارنیک مهرابیان|مهرابیان]] {{گل}}
|goals2 = ارشد ابوطالب {{گل}}
|round = ۲
|date = ۸ دی ۱۳۳۹
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|تاج تهران]]
|score = ۱۰ – ۰
|report =
|team2 = [[باشگاه فوتبال کوروش تهران|کوروش تهران]]
|goals1 =
|goals2 =
|round = ۳
|date = ۱۶ دی ۱۳۳۹
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|تاج تهران]]
|score = (۵) – (۰)
|report =
|team2 = [[باشگاه فوتبالتهرانجوانفوتبال تهران تهران|تهران‌جوانتهران]]
|goals1 =
|goals2 =
|referee =
|result = W
|note= تیم تهران‌جوانتهران در زمین بازی حاضر نشد و بازی به سود تاج اعلام ثبت شد.
}}
{{Footballbox collapsible
|round = ۴
|date = ۲۵ دی ۱۳۳۹
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|تاج تهران]]
|score = ۵ – ۱
|report =
|team2 = [[باشگاه فوتبال البرز تهران|البرز تهران]]
|goals1 =
|goals2 =
|round = ۵
|date = ۲۹ دی ۱۳۳۹
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|تاج تهران]]
|score = ۸ – ۰
|report =
|team2 = [[باشگاه فوتبال شجاعت تهران|شجاعت تهران]]
|goals1 =
|goals2 =
|referee =
|result = W
|note}}
{{Footballbox collapsible
|stack = yes
|round = ۶
|date = ۱۰ بهمن ۱۳۳۹
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|تاج]]
|score =
|report =
|team2 = [[باشگاه فوتبال تهران‌جوان تهران|تهران‌جوان]]
|goals1 =
|goals2 =
|stadium = [[ورزشگاه شهید شیرودی|امجدیه تهران]]
|location = [[تهران]]
|referee =
|result =
|note}}
==== مرحله نهایی ====
|stack = yes
|round =[[بازی دوستانه|دوستانه ۱]]
|date = شهریور ۱۳۳۹
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|تاج تهران]]
|score =
|report =
|team2 = [[باشگاه فوتبال ددیهیم تهران|دیهیم تهران]]
|goals1 =
|goals2 =
|stadium = [[ورزشگاه شهید شیرودی|امجدیه تهران]]
|location = [[تهران]]
|referee =
|result =
|note}}
{{Footballbox collapsible
|stack = yes
|round =[[بازی دوستانه|دوستانه ۲]]
|date = ۲۲ مهر ۱۳۳۹
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|تاج تهران]]
{{Footballbox collapsible
|stack = yes
|round =[[بازی دوستانه|دوستانه ۲۳]]
|date = ۷ آبان ۱۳۳۹
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|تاج تهران]]
{{Footballbox collapsible
|stack = yes
|round =[[بازی دوستانه|دوستانه ۳۴]]
|date = ۱۵ آبان ۱۳۳۹
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|تاج تهران]] {{پرچمک|ایران|۱۹۲۵}}
{{Footballbox collapsible
|stack = yes
|round =[[بازی دوستانه|دوستانه ۴۵]]
|date = ۱ آذر ۱۳۳۹
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|تاج تهران]]
|score = ۶ – ۰
|report =
|team2 = منتخب مسجدسلیمان
|goals1 = [[پرویز کوزه‌کنانی|کوزه‌کنانی]] {{گل}}{{گل}}{{گل}}{{سخ}}[[فریبرز اسماعیلی|اسماعیلی]] {{گل}} {{سخ}}[[وانیک قازاریان|قازاریان]] {{گل}}{{گل}}
|goals2 =
|stadium = [[ورزشگاه شهید شیرودی|امجدیه تهران]]
|location = [[تهران]]
|referee = پورامید
|result = W
|note = تماشاگر ۲۰۰۰ نفر
}}
{{Footballbox collapsible
|stack = yes
|round =[[بازی دوستانه|دوستانه ۶]]
|date = ۱۱ آذر ۱۳۳۹
|team1 = [[باشگاه فوتبال استقلال تهران|تاج تهران]]
|result = W
|note = استفاده از برخی بازیکنان تیم دیهیم
 
}}
 
۳۴۴

ویرایش