تفاوت میان نسخه‌های «بحث کاربر:Jeeputer»

*:::@[[کاربر:Pirhayati|Pirhayati]] {{شد}} انجام شد. ابزار قادر به ویرایش پیش‌نویس نیست. [[پیش‌نویس:فهرست مکان‌های دفن مشاهیر ایرانی]] را هم دستی اصلاح کردم. <span style="color:#AAA"><small>&#123;{کاربر&#124;</small><span>[[کاربر:Jeeputer|<span style="color:darkblue">جـیپیوتر</span>]]</span><small>}&#125;</small></span> <sup>[[بحث کاربر:Jeeputer|<span style="color:orange">بحث</span>]]</sup> ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۴۶ (UTC)
*:::برای بررسی، [https://fa.wikipedia.org/w/index.php?target=Jeepubot&namespace=all&tagfilter=&start=2021-06-14&end=2021-06-14&limit=50&title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 مشارکت‌های امروز ربات] را ببینید. <span style="color:#AAA"><small>&#123;{کاربر&#124;</small><span>[[کاربر:Jeeputer|<span style="color:darkblue">جـیپیوتر</span>]]</span><small>}&#125;</small></span> <sup>[[بحث کاربر:Jeeputer|<span style="color:orange">بحث</span>]]</sup> ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۴۸ (UTC)
*::::ممنون لطف کردید. احیاناً شما نمی‌توانید [https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%D9%81%D9%86%DB%8C&oldid=31718026#%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88 این مورد] را به‌صورت یک گزینه در «پیوندها به این صفحه» بگذارید؟ در خیلی از موارد به کار می‌آید. [[کاربر:Pirhayati|Pirhayati]] ([[بحث کاربر:Pirhayati|بحث]]) ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۱۱ (UTC)