تفاوت میان نسخه‌های «اختیارات شاعری و مقاله‌های دیگر در عروض فارسی»

بدون خلاصه ویرایش
 
 
== عناوین مقالات ==
{{فهرست ستونی|۲|
* اختیارات شاعری
* تقطیع در عروض جدید
* یک قاعدهٔ منسوخ عروضی
* عروض قدیم در برابر عروض جدید
}}
 
==نقد==
مهدی شعبانی در مقاله‌ای این کتاب را مفصلاً نقد و بررسی کرده‌است.<ref>{{یادکرد ژورنال |نام خانوادگی۱=شعبانی |نام۱=مهدی |عنوان=حاصل عمر |ژورنال=نقد کتاب ادبیات |تاریخ=پاییز و زمستان ۱۳۹۴ |جلد=اول |شماره=۳-۴|نشانی=http://litbr.faslnameh.org/files/site1/user_files_bbc6cb/golnaz-A-10-38-58-d32fa53.pdf}}</ref>
 
{{درگاه|ادبیات}}