تفاوت میان نسخه‌های «نگرش سیاسی بهرام بیضایی»

متوجه موضوع نکته بینی شما شدم. ولی می گویم که آخر چرا به جای کاستی منبع از جعل منبع سخن می گویید؟ مشکل مطلب اینجا کاستی منبع است . . . که آسان
(این بدتر از ویرایش بدون منبع است. این کار، وپ:تحقیق دست اول است. حتی اگر مطالب شما منابع خوبی داشته باشند، اگر آن‌ها را به گونه‌ای استفاده کنید که مستقیماً و بدون ابهام آنچه به آن‌ها نسبت می‌دهید را ذکر نکرده باشند، نوشته شما تحقیق دست اول به حساب می‌آید.)
برچسب‌ها: خنثی‌سازی برگردانده‌شده
(متوجه موضوع نکته بینی شما شدم. ولی می گویم که آخر چرا به جای کاستی منبع از جعل منبع سخن می گویید؟ مشکل مطلب اینجا کاستی منبع است . . . که آسان)
برچسب: خنثی‌سازی
== آزادی‌خواهی ==
=== نمایش در ایران ===
نظرِ بیضایی به [[نمایشِ ایرانی]] در کتابِ ''[[نمایش در ایران (کتاب)|نمایش در ایران]]'' (۱۳۴۴) شاملِ مفصّل‌ترین و منسجم‌ترین تبیینِ نگاهِ سیاسیش در قالبِ تاریخِ نمایش همچون پدیده‌ای اجتماعی و آیینی است.
 
=== عرصهٔ غیرنمایشی ===