تفاوت میان نسخه‌های «بحث:هانس زیله»

Pirhayati صفحهٔ بحث:هانس زیله را به بحث:هانس سلیه منتقل کرد: نام رایج
(Pirhayati صفحهٔ بحث:هانس زیله را به بحث:هانس سلیه منتقل کرد: نام رایج)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)