تفاوت میان نسخه‌های «محمدرضا شفیعی»

* ای دوست مرا به خاطر آور (۱۳۸۶)<ref>{{یادکرد وب|عنوان=پخش تله فیلم«ای دوست مرا به خاطر آور»|نشانی=https://banifilm.ir/%d9%be%d8%ae%d8%b4-%d8%aa%d9%84%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%a2%d9%88%d8%b1/|وبگاه=بانی فیلم|تاریخ=2013-06-07|بازبینی=2020-09-16|کد زبان=fa-IR}}</ref>
* 23 گرم (۱۳۸۶)<ref>[https://www.mehrnews.com/news/716416/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-23-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF فیلم "23 گرم" از شبکه اول روی آنتن می‌رود] | خبرگزاری مهر</ref>
* [[انتهای جاده (فیلم ۱۳۸۶)|انتهای جاده]]
* روز های بهم ریخته (۱۳۸۶)<ref>[https://www.mehrnews.com/news/653090/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF "روزهای بهم‌ریخته" در شبکه سه تولید می‌شود] | خبرگزاری مهر</ref>
* تاریکی (۱۳۸۶)<ref>[https://www.mehrnews.com/news/600561/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF فیلم "تاریکی" در شبکه یک تهیه می‌شود] | خبرگزاری مهر | Mehr News Agency</ref>