تفاوت میان نسخه‌های «آنری لوفور»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند محمد فاضلی به متن
(منبع)
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند محمد فاضلی به متن)
 
*فضا و نظریه‌ی اجتماعی، آندری ژلنیتس، آیدین ترکمه (مترجم)، ناشر: علمی و فرهنگی، ۱۳۹۶.
* لوفور برای معماران، ([[ناتاناییل کلمن]])، ترجمه سپیده برزگر، ناشر: [[فکر نو]]، ۱۳۹۶.
* فضا، تفاوت و زندگی روزمره: خوانش هانری لوفور، ترجمهٔ افشین خاکباز و [[محمد فاضلی]]
* گزیده بازتولید فضا، در کتاب بازاندیشی معماری، گردآوری و ویرایش نیل لیچ، ترجمه سپیده برزگر، نشر فکرنو، ۱۳۹۹.
* آنری لوفور، مجموعه فلسفه، سیاست، شهر، ایمان واقفی، همن حاجی میرزایی، آیدین ترکمه، نریمان جهانزاد،انتشارات [[کتابکده کسری]]،1398.