تفاوت میان نسخه‌های «ولسوالی جاغوری»

←‏فرهنگ: این مطلب موجب تفرقه میشود و اصطلاحات غیرمآبانه و دید از فوق یعنی چی؟ چنین اصطلاحاتی نداریم اصلا
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
(←‏فرهنگ: این مطلب موجب تفرقه میشود و اصطلاحات غیرمآبانه و دید از فوق یعنی چی؟ چنین اصطلاحاتی نداریم اصلا)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== فرهنگ ==
مردمان جاغوری از آداب، سنن و فرهنگ غنی برخوردارند و در صورت قرار گرفتن در محیطی‌هایی با فرهنگ متفاوت کمتر متأثر گشته و اکثراً لهجه، آداب و رسوم خود را حفظ می‌کنند. جهت مهاجرت مردم جاغوری بعد از وقوع جنگ داخلی در کشور و بخصوص بعد از قدرت‌گیری طالبان که رویکرد فرقه گرایانه داشته‌اند به سوی کشورهای اروپایی و غالباً استرالیا بوده‌است که این رویکرد بیانگر روحیه آزاد منشانه این مردم است. در آنجا نیز با تشکیل نهادها و انجمن‌ها، هویت ملی و هزارگی خود را حفظ کرده‌اند. با آنکه مردمان جاغوری جزئی از قومیت هزاره در افغانستان هستند اما در روابط با سایر اقوام هزاره رویکردی غیر مآبانه و دید از فوق دارند. که این در دید سایر مردمان هزاره غیر مطلوب می نماید.
 
تعداد مکتب‌ها در این [[ولسوالی]] به ۱۰۵ باب مکتب می‌رسد؛ که شامل؛ ۹۲ باب لیسه، ۲۲ باب مکتب متوسطه و ۲۱ مکتب ابتدائی می‌شود.
کاربر ناشناس