تفاوت میان نسخه‌های «ولسوالی جاغوری»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
== افراد مشهور ==
* آیت الله [[محمد اسحاق فیاض]]
* آیت الله محمد حکیم صمدی
* [[یزدان خان]]
* [[موسی خان هزاره]]
کاربر ناشناس