تفاوت میان نسخه‌های «بردار برگرز»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند محلول جامد به متن)
 
 
== نابجایی ==
[[پرونده:Wektor Liniowy i wektor Burgersa dla dyslokacji krawędziowej.pdf|جایگزین=نابجایی لبه ای|بندانگشتی|لبه ایجاد شده بعد از اعمال تنش در نابجایی لبه ای]]در علم مواد، نابجایی به عنوان یکی از [[عیوب بلوری]] ماده شناخته می‌شود. حضور نابجایی تأثیر بسزایی در مشخصه‌های ماده دارد. نابجایی‌ها، نقصهایی هستند که حرکت آنها، در تنش‌هایی کمتر از مقاومت تئوری کریستال کامل در برابر [[تنش برشی]] باعث [[تغییر شکل مومسان]] بلور می‌شود.
 
گرچه نابجایی‌ها باعث نرم‌تر شدن ماده و بیشتر شدن تغییر شکل پلاستیک آن می‌شوند، ولی اگر چگالی نابجایی‌ها در ماده از حد معینی بیشتر شود، این امر منجر به برهمکنش نابجایی‌ها و قفل شدن آنها می‌شود و ماده سخت تر می‌شود.[[پرونده:Wektor Liniowy i wektor Burgersa dla dyslokacji krawędziowej.pdf|جایگزین=نابجایی لبه ای|راست|بندانگشتی|لبه ایجاد شده بعد از اعمال تنش در نابجایی لبه ای]]
در علم مواد، نابجایی به عنوان یکی از [[عیوب بلوری]] ماده شناخته می‌شود. حضور نابجایی تأثیر بسزایی در مشخصه‌های ماده دارد. نابجایی‌ها، نقصهایی هستند که حرکت آنها، در تنش‌هایی کمتر از مقاومت تئوری کریستال کامل در برابر [[تنش برشی]] باعث [[تغییر شکل مومسان]] بلور می‌شود.
 
گرچه نابجایی‌ها باعث نرم‌تر شدن ماده و بیشتر شدن تغییر شکل پلاستیک آن می‌شوند، ولی اگر چگالی نابجایی‌ها در ماده از حد معینی بیشتر شود، این امر منجر به برهمکنش نابجایی‌ها و قفل شدن آنها می‌شود و ماده سخت تر می‌شود.[[پرونده:Wektor Liniowy i wektor Burgersa dla dyslokacji krawędziowej.pdf|جایگزین=نابجایی لبه ای|راست|بندانگشتی|لبه ایجاد شده بعد از اعمال تنش در نابجایی لبه ای]]
=== نابجایی لبه ای ===
 
== جستارهای وابسته ==
* [[منبع فرانک-رید]]
*[[نابجایی]]
*[[تنش (مکانیک)]]
*[[علم مواد]]
*[[سرامیک]]
*[[لغزش]]
*[[پیر سختی]]
 
== منابع ==
 
6.https://en.wikipedia.org/wiki/Dislocation
 
[[رده:فیزیک]]
[[رده:بلورشناسی]]
*[[رده:علم مواد]]
[[رده:فیزیکبردارها]]