تفاوت میان نسخه‌های «رسانه»

ابرابزار
(نجات ۱ منبع و علامت‌زدن ۰ به‌عنوان مرده.) #IABot (v2.0.8)
(ابرابزار)
با وجود تعاریف متنوعی که برای رسانه وجود دارد اگر بخواهیم تعریفی کلی ارائه بدهیم می گوییممی‌گوییم هر ابزار، روش و وسیله‌ای که برای ارتباط به‌کار برود، رسانه است یا رسانه را به صورت تکنولوژی‌هایی که پیام‌ها را به مخاطبانی در نقاط مختلف ( منطقه، کشور و حتی جهان) منتقل می‌کنند تعریف کنیم.<ref>http://www.businessdictionary.com/definition/media.html {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200423021244/http://www.businessdictionary.com/definition/media.html |date=23 آوریل 2020 }} BusinessDictionary.com.</ref>
==ریشۀ اسم==
اصطلاح رسانه (Media )در کاربرد مدرن خود در رابطه با کانالهای ارتباطی اولین بار توسط [[مارشال مک‌لوهان|مارشال مک لوهان]] ، نظریه پرداز کانادایی در حوضه ی ارتباطات مورد استفاده قرار گرفت و اما واژهٔ رسانه در [[زبان فارسی]] واژهٔ نسبتاً جدیدی محسوب می‌شود. این واژه که گاه به معنای مفرد و گاه به معنای جمع به کار می‌رود، معادلی برای واژه‌ی Medium (رسانه) و نیز Media (رسانه‌ها) است.<ref>https://archive.org/details/colombosalltimeg0000unse/page/176 Colombo, John Robert (1994).</ref>
 
==ریشۀ ریشهٔ اسم ==
==اولین رسانه ها==
اصطلاح رسانه (Media )در کاربرد مدرن خود در رابطه با کانالهای ارتباطی اولین بار توسط [[مارشال مک‌لوهان|مارشال مک لوهان]] ، نظریه پردازنظریه‌پرداز کانادایی در حوضه یحوضهٔ ارتباطات مورد استفاده قرار گرفت و اما واژهٔ رسانه در [[زبان فارسی]] واژهٔ نسبتاً جدیدی محسوب می‌شود. این واژه که گاه به معنای مفرد و گاه به معنای جمع به کار می‌رود، معادلی برای واژه‌یواژهٔ Medium (رسانه) و نیز Media (رسانه‌ها) است.<ref>https://archive.org/details/colombosalltimeg0000unse/page/176 Colombo, John Robert (1994).</ref>
نویسندگانی مانند [[هاوارد رینگولد]] اولین رسانه ها را نقاشی در غارها و در ادامه به مواردی مانند فرستادن پیام با دود آتش و ... و در ادامه ی آن نوشتن نامه و فرستادن آنها با پیک ها (برای مثال چاپار در ایران) ابتدای رسانه می دانند.
پس می‌توان گفت رسانه از گذشته تا امروز از دود آتش و [[کبوتر نامه‌بر]] تا [[روزنامه]]، [[سینما]] و [[رادیو]]، [[تلویزیون]]، [[شبکه اجتماعی|شبکه‌های اجتماعی]] و بازی‌های کامپیوتری گسترش پیدا کرده‌است.<ref>https://lucian.uchicago.edu/blogs/mediatheory/keywords/postal-system/ The Chicago School of Media Theory. Retrieved 2019-02-18.</ref>
<ref>https://books.google.com/books?id=gMx-AMRg3A0C&q=%22media%22+%22cave+paintings%22+history&pg=PA52 Livingstone, Sonia M.; Lievrouw, Leah A. (2009). </ref><ref>https://books.google.com/books?id=uBfnhWWKlqMC&q=%22media%22+%22cave+paintings%22+history&pg=PA33 Lule, Jack (2012).</ref>
 
== اولین رسانهرسانه‌ها ها==
==سه مولفه اصلی رسانه==
نویسندگانی مانند [[هاوارد رینگولد]] اولین رسانه هارسانه‌ها را نقاشی در غارها و در ادامه به مواردی مانند فرستادن پیام با دود آتش و ... و در ادامه یادامهٔ آن نوشتن نامه و فرستادن آنها با پیک هاپیک‌ها (برای مثال چاپار در ایران) ابتدای رسانه می دانندمی‌دانند.
پس می‌توان گفت رسانه از گذشته تا امروز از دود آتش و [[کبوتر نامه‌بر]] تا [[روزنامه]]، [[سینما]] و [[رادیو]]، [[تلویزیون]]، [[شبکه اجتماعی|شبکه‌های اجتماعی]] و بازی‌های کامپیوتری گسترش پیدا کرده‌است.<ref>https://lucian.uchicago.edu/blogs/mediatheory/keywords/postal-system/ The Chicago School of Media Theory. Retrieved 2019-02-18.</ref><ref>https://books.google.com/books?id=gMx-AMRg3A0C&q=%22media%22+%22cave+paintings%22+history&pg=PA52 Livingstone, Sonia M. ; Lievrouw, Leah A. (2009).</ref><ref>https://books.google.com/books?id=uBfnhWWKlqMC&q=%22media%22+%22cave+paintings%22+history&pg=PA33 Lule, Jack (2012).</ref>
 
== سه مولفه اصلی رسانه ==
# )پیام یا محتوا
# )مخاطب
# )بستر ارتباطی<ref>https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81تعریف-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87رسانه-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AAچیست/ سایت متمم رسانه چیست</ref>
 
== تفاوت رسانه با ابزار هایابزارهای رسانه‌ای ==
معمولاً در گفتگوها و نوشته‌ها، دو اصطلاح رسانه و ابزار رسانه‌ای به صورت مترادف به‌کار می‌روندمی‌روند؛ ؛ایناین کار نادرست نیست و حتی در متن‌های تخصصی هم رواج دارد. اما با این وجود که این دو کلمه را به جای هم به‌کار می‌بریم، مهم است که در ذهن خود، به تفاوت میان آن‌آن دو توجه داشته باشیم:
[[روزنامه]]، شبکه هایشبکه‌های اجتماعی، رادیو ،رادیو، تلویزیون و ... همگی ابزارهای رسانه‌ای هستند و می‌توانند نقش بستر ارتباطی را ایفا کننداما رسانه زمانی شکل می‌گیرد که پیام (محتوا) نیز وجود داشته باشد و ضمناً مخاطبانی هم برای دریافت آن پیام باشند.
از آن‌جا که در دنیای امروز، ابزارهای رسانه‌ای بسیار ساده‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر از گذشته در اختیار ما قرار می‌گیرند، افراد بسیاری به اشتباه فکر می‌کنند دسترسی به رسانه نیز به همین سادگی مهیا است. در حالی که ساختن رسانه بر پایه‌یپایهٔ ابزارهای رسانه‌ای، کاری دشوار است و به تلاش ،تلاش، تجربه و تخصص نیاز دارد. داشتن یک وب‌سایت، یک پیج در شبکه‌های اجتماعی، انتشار [[پادکست]]، [[مجله]] یا [[کتاب]]، به خودی خود به معنای شکل‌گیری یک رسانه نیست.<ref>https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81تعریف-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87رسانه-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AAچیست/ سایت متمم / رسانه چیست</ref>
 
==رسانه هایرسانه‌های جمعی یا رسانه هایرسانه‌های گروهی ==
رسانه انبوه یا [[رسانه گروهی]] یا رسانه جمعی (Mass Media) به رسانه‌هایی گفته می‌شوند که فرستنده به وسیله‌یوسیلهٔ آن‌ها می‌تواند پیام خود را به حجم وسیعی از مخاطبان برساند.
رسانه گروهی دو ویژگی کلیدی دارد:
ارتباط One-to-Many یا OMC (یک فرستنده با تعداد زیادی مخاطب)
ارتباط یک سویه یا Uni-directional Communication (فقط از سمت فرستنده به گیرنده)
نکته : می‌توان گفت که ارتباط یک‌سویه در دنیای فعلی تقریباً وجود ندارد و حتی رادیو و تلویزیون هم با نامهنامه، ، پیامک ،پیامک، ایمیل و...و… از مخاطبان خود بازخورد می‌گیرند.<ref>http://ensani.ir/fa/tag/10841/رسانه+های+جمعی پرتال جامع علوم انسانی</ref>
اگر بخواهیم مثل هایمثل‌های برای رسانه گروهی برنیم می توانیممی‌توانیم به
<ref>http://ensani.ir/fa/tag/10841/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C پرتال جامع علوم انسانی</ref>
# )روزنامه، کتاب، مجلات و..
اگر بخواهیم مثل های برای رسانه گروهی برنیم می توانیم به
# )روزنامه ، کتاب ، مجلات و..
# )سینما
# )رادیو
# )تلویزیون
# )اینترنت
# )و...و…
 
==رسانه هایرسانه‌های اجتماعی ==
با توسعه فناوری اطلاعات شکل دیگری از رسانه هایرسانه‌های ارتباطی به وجود آمدند که با رسانه هایرسانه‌های جمعی (Mass Media) تفاوت داشتند: رسانه‌هایی که امروزه به عنوان [[رسانه هایرسانه‌های اجتماعی]] یا (Social Media) شناخته می‌شوند.
ویژگی رسانه‌های اجتماعی این است که زمینه‌یزمینهٔ ارتباط دو سویه را میان فرستنده و مخاطب فراهم می‌کنند. در این رسانه‌ها، هم‌چنان یک سمتِ رابطه، قدرت و تسلط بیشتری دارد (فرستنده). اما طرف دوم هم، به علت زیرساخت موجود، خود را در تعامل دو سویه با او می‌بیند.<ref>https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=275322 رسانهرسانه‌های هاياجتماعی؛ اجتماعي؛ چيستي،چیستی، کارکردها و چالش ها</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
# [[رسانه خبری]]
 
==منبع منابع ==
 
 
{{ابهام‌زدایی}}