تفاوت میان نسخه‌های «رئیس‌جمهور ایران»

اشتباه تایپی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
(اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
| توضیح نشان = نشان رسمی ریاست جمهوری اسلامی ایران
| حوزه = [[نهاد ریاست‌جمهوری ایران|نهاد ریاست‌جمهوری]]{{سخ}}[[دفتر رئیس‌جمهور ایران|دفتر رئیس‌جمهور]]
| متصدی = [[سیدسیّد ابراهیم رئیسی]]
| متصدی از = ٢٩ خرداد ١۴٠٠
| لقب = رئیس‌جمهور، ریاست محترم جمهور
کاربر ناشناس