تفاوت میان نسخه‌های «عمر مختار»

خنثی‌سازی ویرایش 32414258 از نوشین اکبری (بحث)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه وظیفه تازه‌وارد برگردانده‌شده
(خنثی‌سازی ویرایش 32414258 از نوشین اکبری (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
|دین= [[اسلام]]، [[سنی]]
|نهاد=
|همسر=نوشین
|فرزندان=
|والدین=