تفاوت میان نسخه‌های «بحث کاربر:5.219.33.7»

صفحه‌ای تازه حاوی «خرابکاری نکنید در صفحه سلام نگاهی به کاری که کردید بیندازید» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «خرابکاری نکنید در صفحه سلام نگاهی به کاری که کردید بیندازید» ایجاد کرد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
(بدون تفاوت)
۲۹۶

ویرایش