گاه‌شماری ملی هند: تفاوت میان نسخه‌ها

درخواست کاربر
جز (گاهشماری ملی هند به گاه‌شماری ملی هند منتقل شد: انتقال رباتیک :)از تقویم، گاهشمار، گاهشماری به ---> گاه‌شماری.(فاصله مجازی)ء)
(درخواست کاربر)
|-
| align="right" | ۱
| [[Chaitraچیتره|چَیتره]] || ۳۰/۳۱ || ۲۲ مارس*
|-
| align="right" | ۲
| [[Vaisakha|Vaishākhویشاکهه]] || ۳۱ || ۲۱ آوریل
|-
| align="right" | ۳
| [[Jyeshta|Jyaishthaجییشته]] || ۳۱ || ۲۲ مه
|-
| align="right" | ۴
| [[Aashaadha|Āshādhaآشادهه]] || ۳۱ || ۲۲ ژوئن
|-
| align="right" | ۵
| [[Shraavanaشراونه|Shrāvanaشِراوَنَه]] || ۳۱ || ۲۳ ژوئیه
|-
| align="right" | ۶
| [[Bhaadraبهادره|Bhādrapadبــِهادْرَه]] || ۳۱ || ۲۳ اوت
|-
| align="right" | ۷
| [[Ashwin|Āshwinآشوین]] || ۳۰ || ۲۳ سپتانبر
|-
| align="right" | ۸
| [[Kartika (month)|Kārtikکارتیکه]] || ۳۰ || ۲۳ اکتبر
|-
| align="right" | ۹
| [[Agrahayanaاگرهینه|اَگرَهَیَنَه]] || ۳۰ || ۲۲ نوامبر
|-
| align="right" | ۱۰
| [[Pausha|Paushپاوشه]] || ۳۰ || ۲۲ دسامبر
|-
| align="right" | ۱۱
| [[Maagha|Māghماگهه]] || ۳۰ || ۲۱ ژانویه
|-
| align="right" | ۱۲
| [[Phalguna|Phālgunپهالگونه]] || ۳۰ || ۲۰ فوریه
|}
 
۱۵۸٬۰۶۸

ویرایش