تفاوت میان نسخه‌های «عبدالوند»

(←‏جغرافیای طايفه عبدالوند: نقل از میلاد میر مینورسکی و رزم آرا)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برخی خطوط با فاصله آغاز شده‌اند
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
مهاجرت از هندوستان
 
به نقل از میلاد میر مینورسکی شرق شناس روس و همچنین کتاب عملیات لرستان از رزم آرا گروهی از تیره های طایفه عبدالوند در حدود 200 سال گذشته از منطقه کلکته و یا گجرات هندوستان به ایران مهاجرت کرده و در منطقه ازنا و دشت سیلاخور لرستان با اجازه والی لرستان حسین قلیحسینقلی خان ابو قداره ساکن شده اند
 
== تيره هاي طايفه عبدالوند ==
کاربر ناشناس