تفاوت میان نسخه‌های «ریدر (خرم‌آباد)»

چوپان
(لری بالاگریوه)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(چوپان)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
پیشینه طایفه لیریایی و مهاجرت
 
منطقه رگ و ریدر از لحاظ استراتژیک جزو مکان های محصور در کوهستان می باشد و قبل از ورود طایفه لیریایی (تیره رگی) بین سالهای ۱۰۸۰ تا ۱۰۰۶ هجری شمسی مسکونی نبوده و زمین های آن به احتمال زیاد توسط [[لیریایی|ابوالحسن]] نیای اعلای رگی ها از بختیاری هایچوپانهای ساکن اطراف خریداری شده ؛و پناهگاهی بوده برای بازماندگان متواری از حکومت مرکزی سلسله اتابکان لر کوچک که به میانکوه و بخش پاپی امروزی روی آورده اند‌ و وجود قبرستانی در مالگه مفریجه با سنگ قبرهایی به قدمت ۴۰۰ سال سندی بر این مدعاست
 
حیات سیاسی این طایفه در این جا به پایان نمی رسد بلکه در دو سده اخیر نیز نقش خرده مالک داشته و حالتی نیمه مستقل در هژمونی ایلیاتی پاپی به سر برده اند
۸۴

ویرایش