تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف»

به‌مدت چند ثانیه برای گرفتن اسکرین‌شات
(به‌مدت چند ثانیه برای گرفتن اسکرین‌شات)
{| width="100%" cellpadding="5" cellspacing="10" style="background:#FFFFFF; border-style:solid;-moz-border-radius-topright:26px;-moz-border-radius-topleft:5px; -moz-border-radius-bottomleft:20px;-moz-border-radius-bottomright:2px;border-width:15px; border-color:#0099FF;"
|-
|[[پرونده:Shahid Chamran university logo 2.png|150px|center|پیوند=ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه شهید چمران اهواز|برای شرکت در برنامهٔ آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز اینجا را کلیک کنید]]
|[[پرونده:Sbu-logo.svg|150px|center|پیوند=ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه شهید بهشتی|برای شرکت در برنامهٔ آموزشی دانشگاه شهید بهشتی اینجا را کلیک کنید]]
|[[پرونده:Sharif logo.svg|150px|center|پیوند=ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه صنعتی شریف|برای شرکت در برنامهٔ آموزشی دانشگاه صنعتی شریف اینجا را کلیک کنید]]
|-
|[[پرونده:Kntu logo-new.png|150px|center|پیوند=ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی|برای شرکت در برنامهٔ آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اینجا را کلیک کنید]] <!-- در سطح کارشناسی -->
|[[پرونده:Shiraz University logo.png|150px|center|پیوند=ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه شیراز|برای شرکت در برنامهٔ آموزشی دانشگاه شیراز اینجا را کلیک کنید]]
|[[پرونده:University_of_Tehran_logo.svg|150px|center|پیوند=ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه تهران|برای شرکت در برنامهٔ آموزشی
دانشگاه تهران اینجا را کلیک کنید]]
|-
|[[پرونده:University of Kurdistan.png|150px|center|پیوند=ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه کردستان|برای شرکت در برنامهٔ آموزشی دانشگاه کردستان اینجا را کلیک کنید]] <!-- در سطح کارشناسی -->
|[[پرونده:Tarbiat Modares University1 logo.png|150px|center|پیوند=ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه تربیت مدرس|برای شرکت در برنامهٔ آموزشی دانشگاه تربیت مدرس اینجا را کلیک کنید]] <!-- در سطح دکترای تخصصی-->
|[[پرونده:IUST logo solid black.svg|150px|center|پیوند=ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه علم و صنعت ایران|برای شرکت در برنامهٔ آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران اینجا را کلیک کنید]] <!-- در سطح دکترای تخصصی. احتمالاً به زودی کارشناسی هم اضافه شود -->
|-
|[[پرونده:FUM Logo.png|150px|center|پیوند=ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه فردوسی مشهد|برای شرکت در برنامهٔ آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد اینجا را کلیک کنید]] <!-- در سطح کارشناسی -->
|[[ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه خوارزمی| دانشگاه خوارزمی]] <!-- در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد -->
|}
 
۵۸

ویرایش