تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:تأییدپذیری»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: بجای⟸به‌جای
(ابرابزار)
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: بجای⟸به‌جای)
با این که اطلاعات باید برای گنجانده شدن در یک مقاله تاییدپذیر باشند، لازم نیست هر اطلاعات تاییدپذیری در یک مقاله گنجانده شوند. اجماع ممکن است تعیین کند که اطلاعات خاصی مقاله ای را بهبود نمی‌دهند، و باید حذف شوند یا باید در مقالهٔ دیگری عرضه شوند.
 
قابل رسیدگی لازم باید در یک مقاله گنجانده شوند. اجماع نظر ممکن است مشخص کند که اطلاعات خاص یک مقاله را بهبود نخواهد داد و باید بجایبه‌جای آن در یک مقاله متفاوت حذف یا ارایه شود. مسئولیت دستیابی به اجماع برای گنجاندن در افرادی است که به دنبال گنجاندن محتوای مورد مناقشه هستند. بار دست یافتن به اجماع بر دوش آنهایی است که خواهان گنجاندن محتوای مورد مناقشه هستند.
 
=== برچسب زدن یک جمله، بخش یا مقاله ===