تکواندو: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
 
== منابع ==
* [[پارساعلی محمدی]]،حق شناس، دانشنامهٔ هنرهای رزمی، تهران، نشر بوستان، ۱۳۹۴.
* توکل شعار، پارسا محمدی، '''ورزش‌های رزمی و بنیان‌گذاران بزرگ آن'''، تهران، انتشارات مهر، ۱۳۹۴.
* جئوراک کیم، '''تکواندو'''، ترجمه: پارسا، تهران ، انتشارات تلاش، ۱۳۸۱