تفاوت میان نسخه‌های «اریش ماریا رمارک»

تغییر نام کتاب بهمراه افزودن مترجم فارسی
(مترجم فارسی کتاب را اضافه کردم)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(تغییر نام کتاب بهمراه افزودن مترجم فارسی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
* بهشت هیچ چیز مورد علاقه‌ای ندارد (۱۹۶۱)
* از عشق با من حرف بزن (ترجمه‌ی پرویز شهدی، نشر به‌سخن)
* هنگامه‌ی مرگ و زندگی (ترجمه‌ی فریدون صدری، انتشارات گوتنبرگ)
* وقتی برای زندگی و وقتی برای مرگ
* شب لیسبون (ترجمه محمدامین کاردان، انتشارات علمی و فرهنگی)
* فروغ زندگی ( ترجمه شکوه آرونی ، انتشارات فرهنگ معاصر )