آستانه حسی: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏آستانه مطلق: تصحیح توضیح زیر تصویر ( دقتِ تشخیصِ زبری، ...~~~~
(←‏آستانه تشخیص: افزودن توضیح زیر عکس ( یک وزنه ...~~~~)
(←‏آستانه مطلق: تصحیح توضیح زیر تصویر ( دقتِ تشخیصِ زبری، ...~~~~)
 
=== اندازه‌گیری و آزمایش آستانه‌های حسی ===
[[پرونده:Braille closeup.jpg|بندانگشتی|حداقلدقتِ تفاوتتشخیصِ محسوس زبریزبری، در نوک انگشتانانگشتان، به مراتب کمتر از پشت بالاتنه بیشتر است.]]اندازه‌گیری آستانه‌های حسی نیاز به مقدماتی دارد. تا از تداخل عوامل نامربوط مادی و روانی تا حد ممکن جلوگیری شود. برای تعیین آستانه‌های حسی سه روش زمینه‌سازی معمول وجود دارد:<ref>Sensory threshold - Wikipedia</ref>
 
# محدود کردن: در این روش، شخص تحت آزمایش ابتدا در معرض محرکی کاملاً محسوس قرار داده شده و سپس شدت محرک به‌تدریج کاهش داده می‌شود. تا زمانی که دیگر توسط شخص تحت آزمایش احساس نشود. دوباره شدت محرک بتدریح افزایش داده می‌شود تا شخص تحت آزمایش قادر به احساس محرک باشد. این مراحل بارها تکرار شده و میانگین یافته‌ها محاسبه می‌شود. میانگین حاصل، آستانهٔ مطلق است.