تفاوت میان نسخه‌های «اقیانوسیه»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
# {{پرچم|پالائو}}
# {{پرچم|ساموآی آمریکا}}
# {{پرچم|توکلائو}}
=== قسمت هایی از آنها در اقیانوسیه است ===
# {{پرچم|اندونزی}}