تفاوت میان نسخه‌های «آقابزرگ تهرانی»

(فونت فارسی باید استفاده شود)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== تبار ==
خاندانی که وی در آن به دنیا آمد هم اهل تجارت بودند و هم اهل علم. چنان‌که خود برخی از آنان را در کتب خود خویش ذکر کرده‌استکرده است. پدر وی علی (م ۱۳۲۴ ه‍.ق) از تجارتجّار معتمدین و فاضل تهران بود و مادرش از زنان علویه و صالحهصالحهٔ آن روزگار،روزگار؛ از پدر آقابزرگ تألیفی در دست است، در موضوع [[تحریم تنباکو]] و فتوای [[میرزای شیرازی]]، که در کتابخانهکتابخانهٔ وقف شدهشدهٔ آقابزرگ، در نجف موجود است. در عین حال طبق تصریح [[علینقی منزوی]] در مقدمهمقدمهٔ طبقات اعلام الشیعه اصل خاندان آقابزرگ تهرانی از اهالیاهالیِ گیلان بوده‌اند.
 
== تحصیلات و استادان ==
۳۴۲

ویرایش