تفاوت میان نسخه‌های «اسپاتیفای»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
| launch_date = {{start date|2008|10|7}}
| owner = Spotify Technology S.A.
|revenue={{increase}} ۴٫۹۹ میلیارد [[دلار آمریکا|دلار]] ([[سال مالی]] ۲۰۱۷)<ref>{{cite web|url=https://www.musicbusinessworldwide.com/spotify-revenues-topped-2bn-last-year-as-losses-hit-194m}}</ref>}}{{دست‌اول}}
 
'''اسپاتیفای''' {{انگلیسی|Spotify}} یک [[رسانه جاری]] موسیقی، [[پادکست]] و [[ویدئو]] است که به‌طور رسمی در ۷ اکتبر ۲۰۰۸ راه‌اندازی شد. اسپاتیفای توسط [[شرکت نوپا]] Spotify AB در [[استکهلم]] توسعه یافت. اسپاتیفای [[مدیریت حقوق دیجیتال]]-محتوای محافظت‌شده از [[ناشر موسیقی|ناشران موسیقی]] و شرکت‌های رسانه‌ای را فراهم می‌کند. اسپاتیفای یک سرویس [[فری‌میوم]] است، یعنی ویژگی‌های اساسی همراه با تبلیغات، رایگان هستند، در حالی که ویژگی‌های اضافی شامل کیفیت پخش بهتر و دانلودهای موسیقی آفلاین از طریق پرداخت اشتراک ارائه داده می‌شود.
|-
! ۱
|[[آرش (خواننده)|آرش]]|| align="center" | ۱٬۰۸۷٬۱۲۱۱٬۰۹۰٬۵۵۶ || align="center" |{{Steady}}|| align="center" |<ref name="آرش">{{cite web|url=https://open.spotify.com/artist/7hQmAXAzWI6D350VTgkKTG|title=آرش|website=Spotify|accessdate=JuneJuly 123, 2021}}</ref>
|-
! ۲
|[[تی‌ام بکس]]|| align="center" | ۳۳۹٬۸۱۱۳۵۰٬۲۷۶ || align="center" |{{Steady}}|| align="center" |<ref name="تی‌ام بکس">{{cite web|url=https://open.spotify.com/artist/0RN2n6EdV90CQmfhfxqv0f|title=تی‌ام بکس|website=Spotify|accessdate=JuneJuly 123, 2021}}</ref>
|-
! ۳
|[[حسین تهی]]|| align="center" | ۱۶۴٬۳۳۲۱۵۷٬۸۴۲ || align="center" |{{Steady}}|| align="center" |<ref name="حسین تهی">{{cite web|url=https://open.spotify.com/artist/7pBXdJN9S9N9nNifjPixET|title=حسین تهی|website=Spotify|accessdate=JuneJuly 123, 2021}}</ref>
|-
! ۴
|[[محسن یگانه]]|| align="center" | ۱۲۴٬۲۴۹۱۲۴٬۷۶۲ || align="center" |{{Steady}}|| align="center" |<ref name="محسن یگانه">{{cite web|url=https://open.spotify.com/artist/72482nIO3fujPgLNJQWuCy|title=محسن یگانه|website=Spotify|accessdate=JuneJuly 123, 2021}}</ref>
|-
! ۵
|[[گوگوش]]|| align="center" | ۱۰۸٬۴۲۷۱۰۷٬۰۹۰ || align="center" |{{Steady}}|| align="center" |<ref name="گوگوش">{{cite web|url=https://open.spotify.com/artist/07L6XZ7QaTsZLP8jwLoFgY|title=گوگوش|website=Spotify|accessdate=JuneJuly 123, 2021}}</ref>
|-
! ۶
|[[امیر تتلو]]|| align="center" | ۱۰۶٬۵۹۰۱۰۶٬۸۲۸ || align="center" |{{Steady}}|| align="center" |<ref name="امیر تتلو">{{cite web|url=https://open.spotify.com/artist/5CEosSs2y4M9THNGI6mej8|title=امیر تتلو|website=Spotify|accessdate=JuneJuly 123, 2021}}</ref>
|-
! ۷
|[[ابیمعین]]|| align="center" | ۱۰۳٬۴۳۵۱۰۳٬۲۲۲ || align="center" |{{SteadyIncrease}}|| align="center" |<ref name="ابیمعین">{{cite web|url=https://open.spotify.com/artist/3pI1XXzzKOYdYCLWurc2Ky5WCHc16VvzVCmBKH70CYfw|title=ابیمعین|website=Spotify|accessdate=JuneJuly 123, 2021}}</ref>
|-
! ۸
|[[معینابی]]|| align="center" | ۱۰۲٬۹۷۲۱۰۳٬۱۳۹ || align="center" |{{SteadyDecrease}}|| align="center" |<ref name="معینابی">{{cite web|url=https://open.spotify.com/artist/5WCHc16VvzVCmBKH70CYfw3pI1XXzzKOYdYCLWurc2Ky|title=معینابی|website=Spotify|accessdate=JuneJuly 123, 2021}}</ref>
|-
! ۹
|[[شادمهر عقیلی]]|| align="center" | ۱۰۲٬۰۹۷۱۰۱٬۵۳۹ || align="center" |{{Steady}}|| align="center" |<ref name="شادمهر عقیلی">{{cite web|url=https://open.spotify.com/artist/3IDPcBP4OoTNvm3b4h46cW|title=شادمهر عقیلی|website=Spotify|accessdate=JuneJuly 123, 2021}}</ref>
|-
! ۱۰
|[[هایدهساسی]]|| align="center" | ۹۵٬۰۷۰۹۵٬۶۳۴ || align="center" |{{Steady}}|| align="center" |<ref name="هایدهساسی">{{cite web|url=https://open.spotify.com/artist/5b1CDxqOGnXr5M1DUn2XQh0LkkLM2M97UEG7hi5mLn3u|title=هایدهساسی|website=Spotify|accessdate=JuneJuly 123, 2021}}</ref>
|-
! ۱۱
|[[ساسیهایده]]|| align="center" | ۹۳٬۵۸۹۹۳٬۸۶۷ || align="center" |{{IncreaseSteady}}|| align="center" |<ref name="ساسیهایده">{{cite web|url=https://open.spotify.com/artist/0LkkLM2M97UEG7hi5mLn3u5b1CDxqOGnXr5M1DUn2XQh|title=ساسیهایده|website=Spotify|accessdate=JuneJuly 123, 2021}}</ref>
|-
! ۱۲
|[[همایون شجریان]]|| align="center" | ۹۳٬۳۶۲۹۰٬۸۳۲ || align="center" |{{DecreaseSteady}}|| align="center" |<ref name="همایون شجریان">{{cite web|url=https://open.spotify.com/artist/5Uj3HYkiz1cn32IPHMqhOy|title=همایون شجریان|website=Spotify|accessdate=JuneJuly 123, 2021}}</ref>
|-
! ۱۳
|[[سامی بیگی]]|| align="center" | ۸۹٬۵۲۹۸۸٬۹۷۹ || align="center" |{{Steady}}|| align="center" |<ref name="سامی بیگی">{{cite web|url=https://open.spotify.com/artist/05xOq3llEmAYBHDUsgHpi2|title=سامی بیگی|website=Spotify|accessdate=JuneJuly 123, 2021}}</ref>
|-
! ۱۴
|[[محسن نامجو]]|| align="center" | ۸۷٬۰۳۷۸۴٬۰۲۱ || align="center" |{{Steady}}|| align="center" |<ref name="محسن نامجو">{{cite web|url=https://open.spotify.com/artist/4eVyI1yiHoRjVrxt5y7gGL|title=محسن نامجو|website=Spotify|accessdate=JuneJuly 123, 2021}}</ref>
|-
! ۱۵
|[[مسیح و آرش|مسیح]]|| align="center" | ۷۷٬۵۳۱۷۶٬۴۶۲ || align="center" |{{Steady}}|| align="center" |<ref name="مسیح">{{cite web|url=https://open.spotify.com/artist/2ZC6H1OYbKsTwyWP2oipVD|title=مسیح|website=Spotify|accessdate=JuneJuly 123, 2021}}</ref>
|-
! ۱۶
|[[مسیح و آرش|آرش ای‌پی]]|| align="center" | ۷۶٬۴۰۰۷۵٬۸۹۶ || align="center" |{{Steady}}|| align="center" |<ref name="آرش ای‌پی">{{cite web|url=https://open.spotify.com/artist/4NsjYrMOyuCPXgVjw2V93o|title=آرش ای‌پی|website=Spotify|accessdate=JuneJuly 123, 2021}}</ref>
|-
! ۱۷
|[[منصور (خواننده)|منصور]]|| align="center" | ۷۴٬۶۷۶۷۵٬۵۷۴ || align="center" |{{IncreaseSteady}}|| align="center" |<ref name="منصور">{{cite web|url=https://open.spotify.com/artist/6hGL5amK9JGLOa3PNydScE|title=منصور|website=Spotify|accessdate=JuneJuly 123, 2021}}</ref>
|-
! ۱۸
|[[بلک کتس]]|| align="center" | ۷۴٬۰۱۶۷۴٬۷۷۴ || align="center" |{{IncreaseSteady}}|| align="center" |<ref name="بلک کتس">{{cite web|url=https://open.spotify.com/artist/1gej3rNdgoHFpH0D4Nxupv|title=بلک کتس|website=Spotify|accessdate=JuneJuly 123, 2021}}</ref>
|-
! ۱۹
|[[فرامرزمحسن اصلانیابراهیم‌زاده]]|| align="center" | ۷۳٬۳۸۷۷۴٬۲۴۱ || align="center" |{{DecreaseSteady}}|| align="center" |<ref name="فرامرزمحسن اصلانیابراهیم‌زاده">{{cite web|url=https://open.spotify.com/artist/1xA7r3Y1UGCp3rQMkgFXz42uae2HQyeF6uSsV7u1cUF2|title=فرامرزمحسن اصلانیابراهیم‌زاده|website=Spotify|accessdate=JuneJuly 123, 2021}}</ref>
|-
! ۲۰
|[[سیاوشبهزاد قمیشیلیتو]]|| align="center" | ۷۲٬۳۷۹۷۳٬۷۲۴ || align="center" |{{Steady}}|| align="center" |<ref name="سیاوشبهزاد قمیشیلیتو">{{cite web|url=https://open.spotify.com/artist/4DKaZIByJZluOmixSYIjjk4zNEj5bkHE0kNSpfIwgdvu|title=سیاوشبهزاد قمیشیلیتو|website=Spotify|accessdate=JuneJuly 123, 2021}}</ref>
|-
! colspan="6" style="text-align:center; font-size: 85%;" | تا تاریخ ‏۲۲‏۱۲ خردادتیر ۱۴۰۰
|}
 
|[[داریوش (خواننده)|داریوش]] || align="center" | ۷۷٬۴۱۶ || align="center" |<ref name="داریوش">{{Cite web|url=https://open.spotify.com/artist/2jvB5M73tBZlWybPmxIaw7|title=داریوش|website= Spotify|accessdate=June 12, 2021}}</ref>
|-
! colspan="5" style="text-align:center; font-size: 85%;" | تا تاریخ ۲۲۱۲ خردادتیر ۱۴۰۰
|}