تفاوت میان نسخه‌های «ابراهیم خان ظهیرالدوله»

جز
‍پاک سازی فاصله های مجازی نامفید
جز (ربات: ویرایش جزئی)
جز (‍پاک سازی فاصله های مجازی نامفید)
'''ابراهیم خان ظهیرالدوله''' از ۱۲۱۶ تا ۱۲۴۰ هجری قمری در دوره حکومت [[فتحعلیشاه قاجار]] حاکم [[کرمان]] بوده است. ابراهیم خان که از خویشاوندان نزدیک شاه قاجار بوده در دوران فرمان روایی در کرمان مبادرت به ایجاد یک سری بناهای بسیار ارزنده در مرکز شهر و جنب [[مجموعه گنجعلیخان]] نموده است که امروز این بناها یکی از چند مجموعه تاریخی کرمان را تسکیل می‌دهد این مجموعه عبارت است از بازار حمام آب انبار مدرسه و ... مجموعه ابراهیم خان تا حدود زیادی از فضاهای معماری [[صفوی]] الهام گرفته و اکنون یکی از مجموعه‌های با ارزش و زیبای آثار تاریخی کرمان است.
ظهيرالدوله‌ظهيرالدوله به‌به هنگام‌هنگام در گذشت‌گذشت ۲۱ دختر و ۲۰ پسر از خود برجاي‌برجاي گذاشت‌. يكى‌يكى از فرزندان‌فرزندان او عباسقلى‌خان‌عباسقلى‌خان بود كه‌كه جانشين‌جانشين پدر در كرمان‌كرمان گرديد. فرزند ديگر او رستم‌خان‌رستم‌خان با گوهر خانم‌خانم دختر فتحعلى‌فتحعلى شاه‌شاه ازدواج‌ازدواج كرد. مشهورترين‌مشهورترين فرزند او حاج‌حاج محمدكريم‌خان‌محمدكريم‌خان كرمانى‌كرمانى است‌است كه‌كه از شاگردان‌شاگردان شيخ‌شيخ [[احمد احسائی]] و [[سید کاظم رشتی]] بود و بعدها از پيشوايان‌پيشوايان برجستة شيخيه‌شيخيه گرديد.<ref>مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
۱۶۴٬۵۲۷

ویرایش