تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان ملایر»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
* دهستان کمازان وسطی
::::[[روستای پری (پیروز)]] - روستای پریدر (پریان)-روستای بیغش-روستای گرجایی-روستای چشمه علی‌محمد-روستای قاسم‌آباد{{سخ}}
نقاط شهری: [[زنگنه (ملایر)|زنگنه]] تا قبل از سال ۱۳۱۶ تقسیمات کشوری در ایران وجود نداشت بعد از ۱۳۱۶ شهرستان ثلاث در جنوب استان همدان به مرکزیت ملایر و جزع استان ۵ کرمانشاهان تاسیس گردید در سال ۱۳۱۸ شهرستان نهاوند از شهرستان ثلاث جدا شد . شهر نهاوند از قدیمی ترین شهرهای ایران است و خود شهر ملایر یک شهر جدید و دارای سابقه ای نه چندان دور و حدود ۲۵۰ ساله میباشد
نقاط شهری: [[زنگنه (ملایر)|زنگنه]]
 
در گذشته تویسرکان و نهاوند بخش‌های تابعه این شهرستان بودند که به مرور از ملایر منفک و به شهرستان ارتقا یافتند<ref name="ToolAutoGenRef2"/>
کاربر ناشناس