تفاوت میان نسخه‌های «داوود منشی‌زاده»

(ابرابزار)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
=== آثار ===
ایران قبل از اتحاد بزرگ
تاریخ ماد
پادشاهان هخامنشیان بزرگ
سلوکیان در ایران
تاریخ اشکانیان
تاریخ ساسانیان
ایران اسلامی
فرعون به زبان عربی
یونان و روم باستان به زبان ایتالیایی
پادشاهی کوشانی
تاریخ سکا
گهواره تمدن در بین النهرین
ایران از حمله اعراب تا مغول
تاریخ در ۳دوره صفوی افشار زند
تاریخ قاجار و پهلوی
تمدن در سرزمین شام
تاریخ شبه جزیره عربستان
هندباستان به زبان آلمانی و فرانسوی
خاورمیانه باستان به زبان انگلیسی
* ''Das Persische im Codex Cumanicus'', Uppsala: Studia Indoeuropaea Upsaliensia, 1969.
* ''Topographisch-historische Studien zum iranischen Nationalepos'', Wiesbaden: Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, 1975.
کاربر ناشناس