تفاوت میان نسخه‌های «داوود منشی‌زاده»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
=== آثار ===
*ایران قبل از اتحاد بزرگ
*تاریخ ماد
*پادشاهان هخامنشیان بزرگ
*سلوکیان در ایران
*تاریخ اشکانیان
*تاریخ ساسانیان
*ایران اسلامی
*فرعون به زبان عربی
*یونان و روم باستان به زبان ایتالیایی
*پادشاهی کوشانی
*تاریخ سکا
*گهواره تمدن در بین النهرین
*ایران از حمله اعراب تا مغول
*تاریخ در ۳دوره صفوی افشار زند
*تاریخ قاجار و پهلوی
*تمدن در سرزمین شام
*تاریخ شبه جزیره عربستان
*هندباستان به زبان آلمانی و فرانسوی
*خاورمیانه باستان به زبان انگلیسی
* ''Das Persische im Codex Cumanicus'', Uppsala: Studia Indoeuropaea Upsaliensia, 1969.
* ''Topographisch-historische Studien zum iranischen Nationalepos'', Wiesbaden: Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, 1975.
کاربر ناشناس