تفاوت میان نسخه‌های «داوود منشی‌زاده»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
=== آثار ===
اکثر آثار منشی زاده در ایران بدلیل عدم استقبال به چاپ مجدد نرسید اما تمامی کتاب هایش در کتابخانه دانشگاه اوپسالا سوئد موجود هست
*ایران قبل از اتحاد بزرگ
*تاریخ ماد
کاربر ناشناس