تفاوت میان نسخه‌های «ایران‌شناسی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
'''ایران‌شناسی''' مطالعهٔ فرهنگ و تاریخ [[ایران‌زمین]] را گویند.
البته نمی‌توان تعریف دقیقی از ایران‌شناسی ارائه‌داد که جامع و مانع باشد ولی می‌توان به تعریف‌هایی دست‌یافت که‌بتوان حوزهٔ مطالعه‌های ایران‌شناسی‌را باآن شرح‌داد.
از ایران شناسان بزرگ می‌توان به [[داوود منشی زاده ]]اشاره کرد که درباره تاریخ ایران باستان تحقیقات بسیار زیاده کرده و کتاب های بسیار زیادی نوشته
 
ایران‌شناسی شاخهٔ منظمی از دانش‌است که به‌مطالعهٔ دانش فرهنگی ایران از زمان باستان تاکنون می‌پردازد. (دربرگیرندهٔ ایران‌شناسی کهن و ایران‌شناسی نو). این‌فرهنگ دربرگیرندهٔ تاریخ، ادبیات، هنر و [[فرهنگ ایران]] کهن و [[ایران نو]] و به‌همراه فرهنگ تودهٔ آن می‌شود. افزون‌براین به مطالعه [[زبان‌های ایرانی]] نیز پرداخته می‌شود.
ایران‌شناسی دامنهٔ جغرافیایی کشورهای امروزی ایران، افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان را دربرمی‌گیرد.
از ایران شناسان بزرگ می‌توان به داوود منشی اشاره کرد که درباره تاریخ ایران باستان تحقیقات بسیار زیاده کرده و کتاب های بسیار زیادی نوشته
 
== پیشینه باستان‌شناسی ==
کاربر ناشناس