تفاوت میان نسخه‌های «الگو:Cite Metacritic»

بدون خلاصه ویرایش
(ایجادشده به کمک به ویکی‌فا، از https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Cite_Metacritic&oldid=1023808241)
 
 
-->{{#if:{{{type|}}}|<!--Error checking for type parameter
-->{{#if:{{{title|}}}|<!-- Error checking for title parameter
-->{{#if:{{{url-status|}}}|{{#ifeq:{{{url-status}}}|live|[https://www.metacritic.com/{{#switch: {{{type}}} |movie|film=movie|tv|television=tv|game|videogame=game}}{{#if:{{{vgtype|}}}|/{{#switch: {{{vgtype}}} |pc|playstation-3|playstation-4|playstation-vita|xbox-one|xbox-360|ios|3ds|wii-u|switch|ds={{{vgtype}}}|#default={{{vgtype}}}}}|}}/{{{id}}}{{#if:{{{season|}}}|/season-{{#switch: {{{season}}} |1|2|3|4|5|6|7|8|9={{{season}}}|#default={{{season}}}}}|}} "''{{{title}}}''"{{#if:{{{season|}}}|<nowiki>:</nowiki> Season {{{season}}}|}}]|[{{{archive-url|{{{archiveurl|}}}}}} "''{{{title}}}''{{#if:{{{season|}}}|<nowiki>:</nowiki> Season {{{season}}}|}}]"}}|[https://www.metacritic.com/{{#switch: {{{type}}} |movie|film=movie|tv|television=tv|game|videogame=game}}{{#if:{{{vgtype|}}}|/{{#switch: {{{vgtype}}} |pc|playstation-3|playstation-4|playstation-vita|xbox-one|xbox-360|ios|3ds|wii-u|switch|ds={{{vgtype}}}|#default={{{vgtype}}}}}|}}/{{{id}}}{{#if:{{{season|}}}|/season-{{#switch: {{{season}}} |1|2|3|4|5|6|7|8|9={{{season}}}|#default={{{season}}}}}|}} "''{{{title}}}''{{#if:{{{season|}}}|<nowiki>:</nowiki> Season {{{season}}}|}}]"}}{{#ifeq:{{{mode}}}|cs2|,|.}} ''[[متاکریتیک|Metacritic]]''{{#ifeq:{{{mode}}}|cs2|,|.}}&#32;[[Red Ventures]]{{#if:{{{archive-url|}}}{{{archiveurl|}}}|{{#ifeq:{{{mode}}}|cs2|,|.}}&#32;{{#if:{{{url-status|}}}|{{#ifeq:{{{url-status}}}|live|[{{{archive-url|{{{archiveurl|}}}}}} {{#ifeq:{{{mode}}}|cs2|a|A}}rchived] from the original|{{#ifeq:{{{mode}}}|cs2|a|A}}rchived from [https://www.metacritic.com/{{#switch: {{{type}}} |movie|film=movie|tv|television=tv|game|videogame=game}}{{#if:{{{vgtype|}}}|/{{#switch: {{{vgtype}}} |pc|playstation-3|playstation-4|playstation-vita|xbox-one|xbox-360|ios|3ds|wii-u|switch|ds={{{vgtype}}}|#default={{{vgtype}}}}}|}}/{{{id}}}{{#if:{{{season|}}}|/season-{{#switch: {{{season}}} |1|2|3|4|5|6|7|8|9={{{season}}}|#default={{{season}}}}}|}} the original]}}}} on {{{archive-date|{{{archivedate|}}}}}}}}{{#if:{{{access-date|}}}{{{accessdate|}}}|{{#ifeq:{{{mode}}}|cs2|,|.}}&#32;{{#ifeq:{{{mode}}}|cs2|r|R}}etrieved {{{access-date|{{{accessdate|}}}}}}}}{{#ifeq:{{{mode}}}|cs2||.}}|<!--
 
Error checking notices