تفاوت میان نسخه‌های «مجاهدین افغانستان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه برگردانده‌شده
مجاهدین بالاخره پس از چهارده سال درگیری‌های گوناگون با نیروهای ارتش سرخ شوروی در ۸ اردیبهشت ۱۳۷۱ (۸ ثور) موفق شدند وارد [[کابل]] پایتخت [[افغانستان]] شودند.
 
پس از آنکه نیروهای [[شوروی]] از [[افغانستان]] بیرون رفتند، جنگ داخلیِ قومی بین گروه‌های مجاهدین اقوام چهارگانه پشتون-تاجیک-ازبک-هزاره رخ داد که در پایان،پایان اما گروهی نوظهور موسوم به '''طالبان''' متشکل از جوانانی که در کمپ های مهاجرین و در مدارس دینی پاکستانی و با پشتیبانی مالی جهان عرب به ویژه عربستان سعودی آموزش های دینی دیده بودند به رهبری ملا محمد عمر، حکومت را به دست گرفتند.
 
پیروزی مجاهدین افغانستان، هم‌زمان شد با جنگ داخلی بین احزاب مجاهد: تاجیکها [[برهان الدین ربانی]] و [[احمدشاه مسعود]] به عنوان رئیس‌جمهور و وزیر دفاع دولت موقت،موقت مجاهدین، در تقابل با حزب‌های دیگر اقوام پشتون-هزاره-ازبک که خواستار قدرت بودند.<ref>صیح کاذب- محمد اکرام اندیشمند- بنیاد احمد شاه مسعود- کابل ۱۳۸۲</ref><ref>افغانستان در آتش نفت- خواجه بشیر احمد انصاری- انتشارات میوند- کابل - ۱۳۸۱</ref>
پاکستان به دلیل آن که از حکومت جدید افغانستان به رهبری [[استاد برهان الدین ربانی]] ناخشنود بود دست به حمایت بزرگ‌ترین مخالف مجاهدین [[گلبدین حکمتیار]] زد بدون کمک های لوژستیکی ارتش پاکستان گلبدین حکومتی‌ترحکمتیار قادر نبود که حتا نیمی از کابل را به ویرانه تبدیل کند. حکومت مجاهدین اتحاد سه گانه تاجیک هزاره ازبک هم دوام نیاورد. با ادامه اختلاف اقوام جهادی بناگهان گروه جدیدی ظهور کرد ملا محمد عمر که رهبر گروه جدیدی به اسم طالبان بوبود توانست قدرت را در دست بگیرد. وی تصمیم داشت که همه تاجیک ها ازبکها هزارجات را از افغانستان بیرون و به تاجیکستانکشورهای همسایه براند اما با مقاومت [[ائتلاف شمال|ایتلاف شمال]] روبرو شد ملا عمر به این عقیده بود که افغانستان را می تواند فقط به یک قوم پشتون اختصاص دهد . سرانجام طالبان در ۲۰۰۱ مورد حمله [[ایالات متحده آمریکا|ایالات متحده]] قرار گرفتند و آمریکا افغانستان را اشغال نمود در حالی که احمد شاهاحمدشاه مسعود چند روز پیش ترور شده بود گفته می شود که آمریکا در ترور [[احمد شاه مسعود]] دست داشته است.
 
پیروزی مجاهدین افغانستان، هم‌زمان شد با جنگ داخلی بین احزاب مجاهد: [[برهان الدین ربانی]] و [[احمدشاه مسعود]] به عنوان رئیس‌جمهور و وزیر دفاع دولت موقت، در تقابل با حزب‌های دیگر که خواستار قدرت بودند.<ref>صیح کاذب- محمد اکرام اندیشمند- بنیاد احمد شاه مسعود- کابل ۱۳۸۲</ref><ref>افغانستان در آتش نفت- خواجه بشیر احمد انصاری- انتشارات میوند- کابل - ۱۳۸۱</ref>
پاکستان به دلیل آن که از حکومت جدید
افغانستان به رهبری [[استاد برهان الدین ربانی]] ناخشنود بود دست به حمایت بزرگ‌ترین مخالف مجاهدین [[گلبدین حکمتیار]] زد بدون کمک های لوژستیکی ارتش پاکستان گلبدین حکومتی‌تر قادر نبود که حتا نیمی از کابل را به ویرانه تبدیل کند.ملا محمد عمر که رهبر گروه جدیدی به اسم طالبان بو توانست قدرت را در دست بگیرد وی تصمیم داشت که همه تاجیک ها را از افغانستان بیرون و به تاجیکستان براند اما با مقاومت [[ائتلاف شمال|ایتلاف شمال]] روبرو شد ملا عمر به این عقیده بود که افغانستان را می تواند فقط به یک قوم اختصاص دهد . سرانجام طالبان در ۲۰۰۱ مورد حمله [[ایالات متحده آمریکا|ایالات متحده]] قرار گرفتند و آمریکا افغانستان را اشغال نمود در حالی که احمد شاه مسعود چند روز پیش ترور شده بود گفته می شود که آمریکا در ترور [[احمد شاه مسعود]] دست داشته است.
== جستارهای وابسته ==
* [[جنگ شوروی در افغانستان]]