تفاوت میان نسخه‌های «میزان کلی باروری»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
||۱۹۵۵–۱۹۶۰||align=center|۴٫۸۹
|-
||۱۹۶۰–۱۹۶۵||align=center|4.91۴٫۹۱
|-
||۱۹۶۵–۱۹۷۰||align=center|4.85۴٫۸۵
|-
||۱۹۷۰–۱۹۷۵||align=center|4.45۴٫۴۵
|-
||۱۹۷۵–۱۹۸۰||align=center|3.84۳٫۸۴
|-
||۱۹۸۰–۱۹۸۵||align=center|3.59۳٫۵۹
|-
||۱۹۸۵–۱۹۹۰||align=center|3.39۳٫۳۹
|-
||۱۹۹۰–۱۹۹۵||align=center|3.04۳٫۰۴
|-
||۱۹۹۵–۲۰۰۰||align=center|2.79۲٫۷۹
|-
||۲۰۰۰–۲۰۰۵||align=center|2.62۲٫۶۲
|-
||۲۰۰۵–۲۰۱۰||align=center|2.52۲٫۵۲
|-
||۲۰۱۰–۲۰۱۵||align=center|2.36۲٫۳۶
|}