تفاوت میان نسخه‌های «احمد معظمی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
* [[سرجوخه (مجموعه تلویزیونی)| سرجوخه]](۱۴۰۰، شبکه یک)<ref>[https://davatonline.ir/amp/244276/سریال سرجوخه به کارگردانی احمد معظمی ]</ref>
* [[خانه امن (مجموعه تلویزیونی)|خانه امن]] (۱۳۹۹، شبکه یک)
* [[ملکاوان]]<ref>[https://davatonline.ir/amp/154396//سریال ملکاوان به کارگردانی احمد معظمی از شبکه آیفیلم]</ref> (۱۳۹۸، شبکه آی فیلم)
* [[ترور خاموش]] (۱۳۹۷، شبکه یک)
* ''[[سارق روح (مجموعه تلویزیونی)|سارق روح]]'' (۱۳۹۶ شبکه پنج)
۳۸۸

ویرایش