ناحیه بیابانی و نیمه‌بیابانی خلیج فارس: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن رده به کمک توفاویکی رده
(ابرابزار)
(افزودن رده به کمک توفاویکی رده)
 
[[رده:بوم‌ناحیه‌های دیرینه‌قطبی]]
[[رده:بوم‌ناحیه‌های عربستان سعودی]]
[[رده:بیابان‌ها و بوته‌زارهای خشک]]